Бюджет – 2021ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2020 №4-8/VIII


23100000000

(код бюджету)

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 676 980 575 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 942 002 100 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 734 978 475 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2 673 613 895 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 938 635 420 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 734 978 475 гривень;

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 372 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 372 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3 738 680 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 3 366 680 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 372 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 0,52 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 15 000 000 гривень, що становить 0,77 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати обласній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями обласної ради з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

Затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у сумі 207 135 300 гривень у порядку, визначеному обласною державною адміністрацією.

4. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 621 528 100 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок доходів, визначених статтею 66 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з державного та інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надання кредитів з бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої статті 69 1 та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити директору Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації здійснювати у 2021 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) зaтвеpдження пaспоpтів бюджетних пpогpaм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету Департамент фінансів обласної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків обласного бюджету і надання кредитів з обласного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право обласній державній адміністрації вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально- економічний розвиток регіонів, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

13. Додатки №№ 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Виконавчому апарату обласної ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Черкаський край».

15. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

16. Продовжити до 31.12.2021 термін погашення заборгованості до обласного бюджету по наданій Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації у 1998-1999 роках фінансовій підтримці сільгосптоваровиробникам області. Урахувати клопотання Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених коштів.

17. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. Проект договору в обов’язковому порядку погоджується, а у разі передачі субвенцій з обласного бюджету розробляється структурними підрозділами обласної державної адміністрації – головними розпорядниками коштів обласного бюджету. Реєстрація таких договорів здійснюється головними розпорядниками коштів обласного бюджету.

18. Доручити Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису обласного бюджету на 2021 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради Анатолій ПІДГОРНИЙ


Повний текст