Звіти

Звіт за період 01.06.2021 – 30.06.2021

Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 3 інформаційні запити від фізичних осіб та 2 - від громадських організацій. 3 запити надійшли засобами поштового зв’язку, 2 - подано електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 6 запитів на інформацію (з урахуванням 1 запиту, термін виконання якого закінчувався 02.06.2021)

За результатами розгляду надано інформацію на 5 запитів, 1 запит надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради, зокрема щодо:
надання копій рішень, прийнятих Черкаською обласною радою, а також інших документів, створених в процесі виконання Черкаською обласною радою повноважень, передбачених законодавством;
діючих у регіоні місцевих програм підтримки ОСББ та впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді.

Звіт за період 01.05.2021 – 31.05.2021

Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 4 інформаційних запити. Серед суб’єктів, які подали запити на інформацію: 2 – фізичні особи, 1 – громадська організація, 1 – юридична особа. Всі запити подано електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 5 запитів на інформацію (з урахуванням 1 запиту, термін виконання якого закінчувався 07.05.2021).

За результатами розгляду надано інформацію на 5 запитів.

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради, зокрема щодо:
діяльності комунальних підприємств обласної комунальної власності;
надання копій документів, створених в процесі виконання Черкаською обласною радою повноважень, передбачених законодавством.

Звіт за період 01.04.2021 – 30.04.2021 Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 9 інформаційних запитів від фізичних осіб.

8 запитів подано електронною поштою, 1 запит надійшов засобами поштового зв’язку.

У звітному періоді розглянуто 10 запитів на інформацію (з урахуванням 1 запиту, термін виконання якого закінчувався 05.04.2021).

За результатами розгляду надано інформацію на 8 запитів, 2 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради, зокрема щодо:
надання копій рішень, прийнятих Черкаською обласною радою, а також інших документів, створених в процесі виконання Черкаською обласною радою повноважень, передбачених законодавством;
створення та розміщення оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального господарства;
наявних земель державної або комунальної власності, які ще не надані у користування в межах території Черкаської області.

Звіт за період 01.03.2021 – 31.03.2021 Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 4 інформаційні запити. Серед суб’єктів, які подали запити на інформацію:

3 – фізичні особи, 1 – юридична особа. 2 запити подано електронною поштою, 1 - надійшов засобами поштового зв’язку, 1 – отриманий безпосередньо від запитувача.

У звітному періоді розглянуто 8 запитів на інформацію (з урахуванням 4 запитів, термін виконання яких закінчувався у березні 2021 року).

За результатами розгляду надано інформацію на 6 запитів, 2 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради, зокрема щодо:
надання копій рішень, прийнятих Черкаською обласною радою, а також інших документів, створених в процесі виконання Черкаською обласною радою повноважень, передбачених законодавством;
діяльності комунальних підприємств обласної комунальної власності.

Звіт за період 01.02.2021 – 28.02.2021 Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 18 інформаційних запитів. Серед суб’єктів, які подали запити на інформацію:

17 – фізичні особи, 1 – громадська організація. 12 запитів подано електронною поштою, 6 запитів надійшло засобами поштового зв’язку.

У звітному періоді розглянуто 19 запитів на інформацію (з урахуванням 1 запиту, термін виконання якого закінчувався 01.02.2021).

За результатами розгляду надано інформацію на 15 запитів, 3 запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 1 запит знаходиться на виконанні.

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради, зокрема щодо:
надання копій рішень, прийнятих Черкаською обласною радою, а також інших документів, створених в процесі виконання Черкаською обласною радою повноважень, передбачених законодавством;
відомостей про помічників-консультантів депутатів Черкаської обласної ради;
діяльності комунальних підприємств обласної комунальної власності.

Звіт за період 01.01.2021 – 31.01.2021 Упродовж указаного періоду зареєстровано 3 інформаційні запити, із них 2 від фізичних осіб, 1 – громадської організації.

Запитуваною була інформація щодо прийнятих Черкаською обласною радою програм: забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків; інтеграції внутрішньо переміщених осіб; виконання вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» щодо системного та оперативного оприлюднення інформації.

На всі запити надано відповіді в установлені чинним законодавством терміни.
Звіт за період 01.01.2020 – 31.12.2020 рр. Протягом 2020 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 64 запити щодо отримання публічної інформації, а саме: засобами електронного зв’язку – 46, поштою – 14, передано особисто – 3, телефонного зв’язку – 1.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 29. Від громадських організацій надійшло 27 запитів, юридичних осіб –7, ЗМІ – 1.

Переважна частина запитів стосувалася:

– діяльності обласної ради;

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради;

– виконання окремих обласних програм;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

– використання земель спільної комунальної власності територіальних громад Черкаської області.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 42; надіслано належним розпорядникам інформації – 13; надано роз’яснення – 9.

На всі запити надано відповіді в установлені чинним законодавством терміни.

Звіт за період 01.01.2019 – 31.12.2019 рр. Протягом 2019 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 47 запитів щодо отримання публічної інформації, а саме: засобами електронного зв’язку – 33, поштою – 7, передано особисто – 7.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 35. Від громадських організацій надійшло 7 запитів, юридичних осіб – 4, ЗМІ – 1.

Переважна частина запитів стосувалася:

надання копій нормативно-правових актів обласної ради;

– виконання окремих обласних програм;

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– діяльності обласної ради;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

– діяльності конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад директорів комунальних закладів Черкаської обласної ради.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 33, надано роз’яснення – 7, надіслано належним розпорядникам інформації – 7.

Усім запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.

Звіт за період 01.01.2018 – 31.12.2018 рр.

Протягом 2018 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 50 запитів щодо отримання публічної інформації, а саме: на електронну скриньку – 34, поштою – 11, передано особисто – 5.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 28. Від громадських організацій надійшло 9 запитів, юридичних осіб – 10, ЗМІ – 3.

Переважна частина запитів стосувалась:

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– діяльності обласної ради;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– виконання окремих обласних програм;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «По доступ до публічної інформації»;

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 36, надано роз’яснення – 4, надіслано належним розпорядникам інформації – 10.

Усім запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.