Бюджет – 2018ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.12.2017 №19-22/VII


Про обласний бюджет на 2018 рік

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи обласного бюджету у сумі 8 329 204,7 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 7 801 205,3 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 527 999,4 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки обласного бюджету у сумі 8 327 165,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 7 796 087,6 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 531 077,5 тис. грн.;

- повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 790,6 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 2 830,2 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 2 039,6 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету 790,6 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 3 078,1 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 3 078,1 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 796 087,6 тис. грн. та спеціальному фонду 531 077,5 тис. грн. згідно з додатком№ 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 15 000 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 45 800,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев\'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IІ рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплата енергосервісу.

8. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 73 091,8 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього
рішення.

9. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні обласного бюджету застосовується
програмно-цільовий метод бюджетування.

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, забезпечити:

розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження до Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення;

внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов\'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань.

12. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих
бюджетів;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо обласного бюджету.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, пунктом 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691 та 72 Бюджетного кодексу України.

16. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету Департамент фінансів обласної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків обласного бюджету і надання кредитів з обласного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов\'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право обласній державній адміністрації:

приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями обласної ради;

вносити зміни до переліку об\'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

17. Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

18. Продовжити до 31.12.2018 термін погашення заборгованості до обласного бюджету по позиці, наданій Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в минулі роки на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників області. Урахувати клопотання Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених позичок.

19. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

20. Установити, що розподіл 50 відсотків загального обсягу коштів на природоохоронні заходи, здійснює комісія обласної державної адміністрації з оцінки та конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами, де частка місцевих бюджетів становить не менше 10 відс.

21. Установити, що рішення щодо звільнення від сплати орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності (встановлення пільгової ставки) приймається обласною радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів обласного бюджету внаслідок надання таких пільг.

22. Установити, що видатки на фінансове забезпечення державних вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації, визначених у додатку № 8 до цього рішення, починаючи з 2018 року плануються в обласному бюджеті.

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації здійснити організаційні заходи щодо передачі відповідних вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації з державної у комунальну власність.

23. Установити, що у 2018 році встановлюються відносини між обласним бюджетом та бюджетами тих об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році, згідно з додатком № 9 до цього рішення.

24. Установити, що відповідно до вимог пункту 2 розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закону) усі надавачі державної допомоги зобов\'язані подати Антимонопольному комітету України повідомлення про програми підтримки суб\'єктів господарювання за рахунок місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності цим Законом. Подання повідомлення про державну допомогу здійснюються у порядку, визначеному розділом 4 Закону.

Відповідно до вимог пункту 3 статті 16 розділу 8 «Проведення моніторингу державної допомоги» Закону надавачі державної допомоги зобов\'язані щороку, до 1 квітня наступного року, подавати Антимонопольному комітету України інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася.

25. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова обласної ради О. Вельбівець


Повний текст