Позачергова (XI) сесія обласної ради VIІI скликання


Source URL: https://www.oblradack.gov.ua/pozachergova-xi-sesiya-oblasnoi-radi-viii-sklikannya