У центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розповідали про захист прав дітей

05 вересня 2019, 08:55

Повний і всебічний розвиток особистості дитини, створення необхідних умов для реалізації та захисту її прав і свобод – пріоритетне завдання будь-якої сучасної демократичної та правової держави.

Законодавством України захист прав дітей та їх благополуччя визнаються загальнодержавними стратегічними пріоритетами.

В умовах соціально-економічних перетворень та ведення на частині території України військових дій, проблеми захисту прав дітей набувають особливої гостроти. Це зумовлює необхідність поглибленого аналізу діяльності органів державної влади з цих питань та пошуку можливостей для створення нових, більш дієвих механізмів реалізації державної політики з питань правого захисту й соціальної підтримки дітей.

У Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проходить семінар підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад.

Програма навчання практико-орієнтована і спрямована на вироблення професійних компетентностей та удосконалення фахових знань, необхідних для забезпечення ефективної реалізації в області державної політики з питань соціального захисту дітей. На обговорення винесені актуальні питання діяльності служб у справах дітей, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, дотримання прав дитини в системі альтернативної опіки, здійснення патронату над дитиною, розвитку в області інституту прийомного виховання, забезпечення права дітей-сиріт, організації роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та ін.

Фахову складову програми семінару реалізовують викладачі практики – працівники служби у справах дітей облдержадміністрації. Загальна складова програми семінару передбачає також психологічний тренінг та практичне заняття з підвищення рівня мовної компетентності, відпрацювання основних норм та правил нової редакції «Українського правопису».


Виконавчий апарат обласної ради