Завершилась друга сесія навчання за Професійною (сертифікатною) програмою

20 травня 2019, 09:40

Сьогодні країні потрібні керівні кадри, які готові до змін та інновацій, спроможні своєчасно ухвалювати ефективні управлінські рішення та здатні взяти на себе відповідальність за модернізацію держави й реалізацію розпочатих реформ. Немає жодного питання організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, яке б не було пов’язане професіоналізмом та компетенцією публічних службовців.

У Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів завершився семінар підвищення кваліфікації за Професійною(сертифікатною) програмою для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уперше прийнятих на державну службу та службу в органи самоврядування.

За інформацією директора Центру Сергія Демченка підвищення кваліфікації за Професійною (сертифікатною) програмою здійснюється протягом першого року роботи для уперше прийнятих на службу в органах державної влади та місцевого самоврядування, за результатами оцінювання службової діяльності, але не рідше, ніж один раз на три роки. Програма побудована за модульним принципом, містить загальну, функціональну і галузеву складові та дає публічним службовцям можливість реалізувати вимоги статей 48,49 Закону України «Про державну службу», якими регламентується планування професійного розвитку державних службовців та складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання службової діяльності.

Програма передбачала дві навчальні сесії і завершилась вихідним комплексним тестуванням, під час якого слухачі продемонстрували рівень засвоєння теоретичних знань з основних напрямів державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики; положень конституційно-правової модернізації держави; стратегії реформування державного управління; інтеграційних процесів України; володіння українською діловою мовою та фахові компетентності.

Реалізовували програму семінару потужна команда викладачів-практиків - фахівців структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади та професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів.


Виконавчий апарат обласної ради