Темою навчання для працівників виконавчого апарату обласної ради була етика посадових осіб місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції

02 жовтня 2019, 13:49

Відповідно до пункту 6 Додатку 2 до Антикорупційної програми Черкаської обласної ради на 2019 рік нещодавно проведено навчання для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради на тему: «Етика посадових осіб місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції».

У ході навчання головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Віта Петрова зазначила, що етичною поведінкою є сукупність вчинків, дій людей, які відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувалися у суспільстві, або до яких воно прямує.

Слухачі ознайомилися із законодавством, у якому закріплено правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема, це Закон України «Про запобігання корупції»; Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; Пам’ятка посадової особи виконавчого апарату Черкаської обласної ради – загальні прави етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Черкаської обласної ради.

Чому саме така послідовність їх відображення? Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про запобігання корупції» саме цей закон є Правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.

Загальні вимоги до поведінки посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються саме цим Законом.

Окрім того, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Віта Петрова звернула увагу слухачів на розділ 6 «Правила етичної поведінки» цього Закону, що містить такі статті 37-44, у яких йдеться про вимоги до поведінки осіб, Додержання вимог закону та етичних норм поведінки; пріоритет інтересів, політичну нейтральність; неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Було також зазначено, що на виконання абзацу першого частини другої статті 37 Закону Національне агентство України з питань державної служби Наказом від 05.08.2016 №158 затвердило загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

В абзаці 2 частини 2 цієї ж статті вказано, що органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих правил етичної поведінки.  Тому у вересні минулого року голова обласної ради затвердив Пам’ятку посадової особи виконавчого апарату Черкаської обласної ради – загальні правила етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Черкаської обласної ради.


Виконавчий апарат обласної ради