Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

21 травня 2019, 09:09

Соціальне супроводження є формою державної підтримки сім'ї в інтересах дитини і передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

Працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, підвищили кваліфікацію за програмою короткострокового тематичного семінару в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Актуальність семінару полягає у тому, що в сучасних умовах соціальний супровід прийомних сімей спрямовується не тільки на здійснення соціальної опіки, допомоги, патронажу прийомних сімей, але й на підвищення їх соціального статусу. Така робота з прийомними сім'ями спрямована на вирішення проблемних питань, які можуть виникнути в процесі виховання прийомних дітей.

Програма семінару була реалізована фахівцями-тренерами обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і передбачала низку навчальних тренінгів під час яких слухачі обговорили сімейні форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні; зміни в законодавстві щодо створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; психологічні та вікові особливості розвитку та поведінки дітей; влаштування дитини в сім’ю та особливості виховання дітей підліткового віку; проблемні питання підготовка дитини до виходу з сім’ї, робота з біологічними родичами дитини; соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; ведення справ прийомної сім’ї та взаємодія спеціалістів служб у справах дітей і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у процесі створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.


Виконавчий апарат обласної ради