Працівники виконавчого апарату вивчали зміни в декларації-2020

17 січня 2020, 12:28

Для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради було проведено навчання на тему: «Обсяги інформації, яку необхідно буде вносити до е-декларації у 2020 році».

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Віта Петрова звернула увагу слухачів на те, що у 2020 році законодавством внесено низку змін до заповнення декларації, зокрема, розширено перелік відомостей, які декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї .

Вона відзначила, що законом внесено зміни щодо членів сім’ї суб’єкта декларування, відтепер члени сім’ї це також:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Окрім того, членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

Посадовець також вказала, що відтепер доходи суб'єкта декларування та членів його сім'ї в декларації потрібно вказувати лише отримані, а не нараховані.

Вона звернула увагу на те, що в е-декларації додано ще один блок відомостей. Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.


Виконавчий апарат обласної ради