Конкурси на заміщення вакантних посадОголошується конкурс на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 07.09.2018 № 24-10/VІІ "Про проведення конкурсного відбору кандидатів на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 05.10.2018 № 306-р "Про оголошення конкурсу на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86" оголошує конкурс на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86".
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: комунальне підприємство "Городищенська центральна районна аптека № 86";
2) місцезнаходження та юридична адреса: 19500, Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Миру, буд. 101.
Комунальне підприємство "Городищенська центральна районна аптека № 86" є закладом охорони здоров’я з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій, який здійснює адміністративне та організаційно - методичне керівництво діяльністю аптек, що знаходяться в адміністративно – територіальних межах Городищенського району та перебувають на його балансі як відокремлені структурні підрозділи.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація";
2) проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор - організатор";
3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування переатестаційні цикли тощо);
4) наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
5) стаж роботи за фахом - не менше 5 років;
6) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента роботі, що підлягає виконанню);
2) копію паспорта громадянина України;
3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
4) копію (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання та документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства;
5) копію документа про підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли тощо);
6) копію сертифіката провізора - спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
7) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
8) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті та/або перспективний план розвитку підприємства у запечатаному конверті;
9) згоду на обробку персональних даних;
10) довідку МВС про відсутність судимості;
11) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
12) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)33-54-19, (0472)37-23-69.
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту розміщення оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 16 жовтня 2018 року до 04 листопада 2018 року включно.
Конкурсний відбір на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86" буде проводитися 05 листопада 2018 о 14 год. у Будинку рад, мала сесійна зала: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185.

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
Комунального підприємства "Городищенська центральна
районна аптека № 86"

Комунальне підприємство "Городищенська центральна районна аптека № 86" (далі – КП "Городищенська ЦРА № 86", Підприємство) є закладом охорони здоров’я з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій, здійснює адміністративно- та організаційно-методичне керівництво діяльності аптек адміністративно-територіального району (підвідомчі аптеки), що знаходяться на її балансі, як відокремлені структурні підрозділи.
До складу КП "Городищенська ЦРА № 86" входить 6 аптек, 10 аптечних пунктів та аптечний пункт № 2 при районній лікарні "Соціальна програма медичний кошик".
КП "Городищенська ЦРА № 86" для виконання статутних завдань має майно, яке є комунальною власністю і належить їй на правах повного господарського віддання. КП "Городищенська ЦРА № 86" володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо цього будь які дії, що не суперечать діючим законам і статуту, за погодженням з власником майна – Черкаською обласною радою.
Установчим документом Підприємства є Статут комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86", затверджений розпорядженням голови обласної ради від 25.01.2005 № 18-р.
Основна мета КП "Городищенська ЦРА № 86" спрямована на покращення лікарського забезпечення населення, установ охорони здоров’я та інших закладів, підприємств, організацій та удосконалення фармацевтичної діяльності, впровадження нових технологій та форм господарювання, всебічний розвиток аптечної служби адміністративно-територіального району.
Предметом діяльності КП "Городищенська ЦРА № 86" є:
- задоволення потреб населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств, організацій в медико-фармацевтичній продукції (лікарські засоби, вироби медичного призначення);
- адміністративне і організаційно-методичне керівництво підвідомчими аптеками;
- роздрібна та оптова реалізація лікарських засобів, предметів санітарії, гігієни та догляду за хворими, перев’язувальних матеріалів, дезинфікуючих, гомеопатичних та косметичних засобів, лікарської рослинної сировини, лікарських харчових домішок, субстанцій, мінеральних вод, ветеринарних препаратів, засобів оптики та медичної техніки, інших виробів медичного призначення;
- виготовлення, виробничий контроль та відпуск ліків за рецептами та вимогами, оформленими згідно з встановленими правилами;
- транспортування, зберігання та відпуск спирту етилового для медичних цілей;
- виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
КП "Городищенська ЦРА № 86" виконує всі покладені на аптеку завдання і окрім цього забезпечує:
- розробку та реалізацію засобів, спрямованих на розширення аптечної мережі району, зміцнення її матеріально-технічної бази, покращення умов праці аптечних працівників;
- співробітництво з місцевими органами та закладами охорони здоров’я з питань лікарської допомоги:
- організацію контроль за дотримання підвідомчими аптеками встановленого порядку лікарського забезпечення населення, установ охорони здоров’я та інших закладів, підприємств, організацій фармацевтичної діяльності зберігання, виготовлення, виробничого контролю якості відпуску ліків.
- здійснення контролю за станом товарних запасів, наявністю необхідних лікарських засобів та виробів медичного призначення в підвідомчих аптеках, перерозподілу медико-фармацевтичної продукції між підвідомчими аптеками відповідно до встановленого порядку.
- координацію, медичне керівництво і контроль фінансової діяльності підвідомчих аптек.
- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать діючому законодавству України.
- у випадках, передбачених чинним законодавством, КП "Городищенська ЦРА № 86" одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.
Управління підприємством здійснюється Власником, а безпосереднє керівництво роботою підприємства здійснює завідувач аптеки.
Завідувач КП "Городищенська ЦРА № 86" самостійно вирішує питання діяльності за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції інших органів та трудового колективу.
Умови оплати праці завідувача:
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з:
1) посадового окладу в розмірі 13030,00 грн. (тринадцять тисяч тридцять грн. 00 коп.) і фактично відпрацьованого часу. Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці.
2) підвищення посадового окладу за здійснення постачання аптек усього району на 10 відсотків (п. 2.2.15 гл. 2.2. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489).
3) підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії (пп. "а" п. 2.4.1 гл. 2.4. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489).
Крім того, завідувачу можуть виплачуватися:
1) премія за підсумками роботи за квартал відповідно до положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
2) матеріальна винагорода за ефективне управління майном підприємства відповідно до Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
3) допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (абз. 3 п. 2. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери").

Інформація щодо фінансово-економічного стану
КП "Городищенська ЦРА № 86"
(тис. грн.)


Показники 2015 рік2016 рік  2017 рікДинаміка % відносно 2015 року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)78859545    11630147
в т.ч. інші доходи0050
Всього витрат7811947311511147
Платежі до бюджету270400  495183
Прибуток до оподаткування7472  119161
Чистий прибуток (збиток)666798148
Середня чисельність працюючих, чол.23232296
Навантаження на 1 особу368,4445,8  528,6143
Рентабельність, %111Х


 на 01.01.2016на 01.01.2017на 01.01.2018відхилення, +, -
Дебіторська заборгованість0000
Кредиторська заборгованість  487663782+119
Товарний залишок8289351047+112