Конкурси на заміщення вакантних посадОголошується конкурс на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 11.04.2018 № 102-р "Про оголошення конкурсу на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86" оголошує конкурс на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86".
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: комунальне підприємство "Городищенська центральна районна аптека № 86";
2) місцезнаходження та юридична адреса: 19500, Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Миру, буд. 101.
Комунальне підприємство "Городищенська центральна районна аптека № 86" є закладом охорони здоров’я з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій, який здійснює адміністративне та організаційно - методичне керівництво діяльністю аптек, що знаходяться в адміністративно – територіальних межах Городищенського району та перебувають на його балансі як відокремлені структурні підрозділи.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація";
2) проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор" загального профілю з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор - організатор";
3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування переатестаційні цикли тощо);
4) наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
5) стаж роботи за фахом - не менше 5 років;
6) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента роботі, що підлягає виконанню);
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) копію документа про підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли тощо);
6) копію сертифіката провізора - спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
7) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
8) медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/о);
9) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. № 140-0 (облікова);
10) довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
11) згоду на обробку персональних даних;
12) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
13) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)33-54-19, (0472)37-23-69.
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту розміщення оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 18 квітня 2018 року до 8 травня 2018 року включно.
Конкурсний відбір на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86" буде проводитися 18 травня 2018 о 11.00 год. у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, каб. 434.

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
Комунального підприємства "Городищенська центральна
районна аптека № 86"

Комунальне підприємство "Городищенська центральна районна аптека № 86" (далі – КП "Городищенська ЦРА № 86", Підприємство) є закладом охорони здоров’я з лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій, здійснює адміністративно- та організаційно-методичне керівництво діяльності аптек адміністративно-територіального району (підвідомчі аптеки), що знаходяться на її балансі, як відокремлені структурні підрозділи.
До складу КП "Городищенська ЦРА № 86" входить 6 аптек, 10 аптечних пунктів та аптечний пункт № 2 при районній лікарні "Соціальна програма медичний кошик".
КП "Городищенська ЦРА № 86" для виконання статутних завдань має майно, яке є комунальною власністю і належить їй на правах повного господарського віддання. КП "Городищенська ЦРА № 86" володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо цього будь які дії, що не суперечать діючим законам і статуту, за погодженням з власником майна – Черкаською обласною радою.
Установчим документом Підприємства є Статут комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86", затверджений розпорядженням голови обласної ради від 25.01.2005 № 18-р.
Основна мета КП "Городищенська ЦРА № 86" спрямована на покращення лікарського забезпечення населення, установ охорони здоров’я та інших закладів, підприємств, організацій та удосконалення фармацевтичної діяльності, впровадження нових технологій та форм господарювання, всебічний розвиток аптечної служби адміністративно-територіального району.
Предметом діяльності КП "Городищенська ЦРА № 86" є:
- задоволення потреб населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств, організацій в медико-фармацевтичній продукції (лікарські засоби, вироби медичного призначення);
- адміністративне і організаційно-методичне керівництво підвідомчими аптеками;
- роздрібна та оптова реалізація лікарських засобів, предметів санітарії, гігієни та догляду за хворими, перев’язувальних матеріалів, дезинфікуючих, гомеопатичних та косметичних засобів, лікарської рослинної сировини, лікарських харчових домішок, субстанцій, мінеральних вод, ветеринарних препаратів, засобів оптики та медичної техніки, інших виробів медичного призначення;
- виготовлення, виробничий контроль та відпуск ліків за рецептами та вимогами, оформленими згідно з встановленими правилами;
- транспортування, зберігання та відпуск спирту етилового для медичних цілей;
- виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
КП "Городищенська ЦРА № 86" виконує всі покладені на аптеку завдання і окрім цього забезпечує:
- розробку та реалізацію засобів, спрямованих на розширення аптечної мережі району, зміцнення її матеріально-технічної бази, покращення умов праці аптечних працівників;
- співробітництво з місцевими органами та закладами охорони здоров’я з питань лікарської допомоги:
- організацію контроль за дотримання підвідомчими аптеками встановленого порядку лікарського забезпечення населення, установ охорони здоров’я та інших закладів, підприємств, організацій фармацевтичної діяльності зберігання, виготовлення, виробничого контролю якості відпуску ліків.
- здійснення контролю за станом товарних запасів, наявністю необхідних лікарських засобів та виробів медичного призначення в підвідомчих аптеках, перерозподілу медико-фармацевтичної продукції між підвідомчими аптеками відповідно до встановленого порядку.
- координацію, медичне керівництво і контроль фінансової діяльності підвідомчих аптек.
- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать діючому законодавству України.
- у випадках, передбачених чинним законодавством, КП "Городищенська ЦРА № 86" одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.
Управління підприємством здійснюється Власником, а безпосереднє керівництво роботою підприємства здійснює завідувач аптеки.
Завідувач КП "Городищенська ЦРА № 86" самостійно вирішує питання діяльності за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції інших органів та трудового колективу.
Умови оплати праці завідувача:
За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з:
1) посадового окладу в розмірі 13030,00 грн. (тринадцять тисяч тридцять грн. 00 коп.) і фактично відпрацьованого часу. Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці.
2) підвищення посадового окладу за здійснення постачання аптек усього району на 10 відсотків (п. 2.2.15 гл. 2.2. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489).
3) підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії (пп. "а" п. 2.4.1 гл. 2.4. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489).
Крім того, завідувачу можуть виплачуватися:
1) премія за підсумками роботи за квартал відповідно до положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
2) матеріальна винагорода за ефективне управління майном підприємства відповідно до Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
3) допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (абз. 3 п. 2. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери").

Інформація щодо фінансово-економічного стану
КП "Городищенська ЦРА № 86"
(тис. грн.)

Показники 2015 рік2016 рік2017 рікДинаміка % відносно 2015 року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)7885954511630147
в т.ч. інші доходи0050
Всього витрат7811947311511147
Платежі до бюджету270400495183
Прибуток до оподаткування7472119161
Чистий прибуток (збиток)666798148
Середня чисельність працюючих, чол.23232296
Навантаження на 1 особу368,4445,8528,6143
Рентабельність, %111Х


 На

01.01.2016
на 01.01.2017на 01.01.2018відхилення,

+, -
Дебіторська заборгованість0000
Кредиторська заборгованість487663782+119
Товарний залишок8289351047+112Оголошується конкурс на посаду начальника комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 11.04.2018 № 101 - р "Про оголошення конкурсу на посаду начальника комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради" оголошує конкурс на посаду начальника комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради.
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування комунальний заклад "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради;
2) місцезнаходження та юридична адреса: м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3.
Комунальний заклад "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради (далі - Центр) є самостійним закладом охорони здоров’я, що здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформатизації галузі охорони здоров'я.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина ";
2) проходження інтернатури за однiєю зi спецiальностей медичного профiлю з наступною спецiалiзацiєю з "Органiзацiї i управлiння охороною здоров’я";
3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування переатестаційні цикли тощо);
4) наявність сертифіката лiкаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї з цiєї спецiальностi;
5) стаж роботи за фахом - не менше 5 років;
6) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента роботі, що підлягає виконанню);
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) копію документа про підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли тощо);
6) копію сертифікату лiкаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї з цiєї спецiальностi;
7) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
8) медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/о);
9) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. № 140-0 (облікова);
10) довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
11) згоду на обробку персональних даних;
12) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
13) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)33-54-19, (0472)37-23-69.
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту розміщення оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 18 квітня 2018 року до 8 травня 2018 року включно.
Конкурсний відбір на посаду начальника комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради буде проводитися 18 травня 2018 о 10.00 год. у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, каб. 434.
Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
комунального закладу "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Черкаської обласної ради


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі - Центр) є самостійним закладом охорони здоров’я, що здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформатизації галузі охорони здоров'я.
Засновником Центру є Черкаська обласна рада (далі - Засновник), яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та здійснює управління об’єктом комунальної власності.
Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, власником якого є Черкаська обласна рада і передано Центру в оперативне управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє і користується закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству за погодженням з власником майна – Черкаською обласною радою.
Установчим документом Центру є СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, затверджений розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 29.03.2016 №80-р (в редакції розпорядження голови Черкаської обласної ради від 28.07.2017 № 241-р).
Головними завданнями Центру є:
1) з питань дотримання єдиної системи медико-статистичної інформації:
- організація забезпечення бланками обліково-звітної документації, у тому числі суворого обліку, закладів охорони здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;
- надання методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і формування звітності медичним закладам незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;
- забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами медичної діяльності технологічних стандартів медико-статистичного обліку, достовірністю статистичної інформації;
2) з питань дотримання порядку збору звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, обробки та аналізу показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та діяльності закладів охорони здоров'я:
- забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій збору, обробки, збереження та передачі статистичної інформації;
- проведення централізованого збору звітної та адміністративної інформації від територіально підпорядкованих закладів охорони здоров'я;
- здійснення обробки інформації та аналізу показників, щодо стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я, діяльності медичних закладів;
- забезпечення на безоплатній основі, у встановленому порядку, статистичною інформацією закладів охорони здоров'я системи МОЗ України;
- організаційно-методичне забезпечення впровадження технологій обробки та аналізу звітної, адміністративної інформації, комп'ютерної техніки, сертифікованих, уніфікованих програмних продуктів, засобів зв'язку для автоматизації системи управління охороною здоров'я;
- організація проведення експертизи якості ведення обліково-звітної документації, лікувально-діагностичного процесу та інші.
3) з питань формування єдиного інформаційного простору в регіоні:
- створення та підтримка банку даних щодо стану здоров'я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров'я;
- підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів стану здоров'я, ресурсів охорони здоров'я та їх використання в діяльності медичних закладів.
4) з питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління охороною здоров'я:
- участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності управління охороною здоров'я;
- інформаційна підтримка заходів Управління;
- організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медичної статистики та керівників закладів охорони здоров'я різних рівнів з питань інформаційного забезпечення організації управління охороною здоров'я;
- організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення акредитації та ліцензування медичних закладів незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;
- організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення атестації організаторів охорони здоров'я, фахівців служби медичної статистики та іншого медичного персоналу.
5) з питань організації експлуатації та ремонтів установ охорони здоров’я:
- участь у забезпеченні, зборі та узагальненні інформації щодо проведення будівельних, ремонтних робіт в установах охорони здоров’я області;
- підготовка інформації на звернення, селекторні наради, в тому числі участь у підготовці до осінньо-зимового періоду установами охорони здоров’я області;
- збір та узагальнення інформації по впровадженню енергозберігаючих заходів у лікувально-профілактичних установах області;
- участь у наданні методичної допомоги установам області з питань охорони праці, пожежної безпеки, у забезпеченні підтримання належного технічного стану приміщень і споруд лікувально-профілактичних установ області.
Управління Центром здійснює Черкаська обласна рада, а безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює начальник.
При призначенні начальника з ним укладається контракт, в якому визначаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки та відповідальність, умови оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту та інші умови.
Умови оплати праці начальника:
1) станом на 01.01.2018 року розмір посадового окладу становить 5000,00 грн. (п'ять тис. грн. 00 коп.) . Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці.
2) підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії (пп."а" п. 2.4.1 гл. 2.4. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489);
3) підвищення посадового окладу як керівнику інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, який виконує переважно роботи з автоматизованого проектування та управління технологічними процесами (п.2.4.6 гл. 2.4 розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489);
4) надбавки за вислугу років (п.2,3 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я");
5) інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством України.
Крім того, начальнику можуть виплачуватися:
1) премія за підсумками роботи за місяць, квартал відповідно до Положення про преміювання працівників закладу «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»
2) допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (абз.3 п.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери").

Інформація, щодо фінансово-економічного стану
КЗ "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної
статистики" Черкаської обласної ради

Показники201520162017
Фактичне виконання кошторису (тис. грн.)3063,93078,84613,0
Фонд заробітної плати (тис. грн.)2083,82267,03479,2
Штатні посади (од.)86,7589,7584,0
Середньомісячна заробітна плата середньооблікового працівника (грн.)300033004800
Власні надходження до спеціального фонду (тис.грн.)231,4273,7283,2
Капітальні видатки (тис.грн.)-150,0104,5


Оголошується конкурс на посаду директора Малостаросільського психоневрологічного інтернату


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 11.04.2018 № 100 - р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Малостаросільського психоневрологічного інтернату" оголошує конкурс на посаду директора Малостаросільського психоневрологічного інтернату.
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування МАЛОСТАРОСІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ.
2) місцезнаходження та юридична адреса: Черкаська область, Смілянський район, с. Мале Старосілля, вул Виноградська, 30.
МАЛОСТАРОСІЛЬСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ (далі – Інтернат) є стаціонарним інтернатним закладом соціального захисту для тимчасового або постійного проживання/перебування осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра не протипоказане перебування в Інтернаті.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1)повна вища освіта за відповідною галуззю знань (магістр);
2) стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років.
3) вільне володіння державною мовою;

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента, роботі, що підлягає виконанню).
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію документа про вищу освіту з додатком (за наявності);
4) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
5) медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/о);
6) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. № 140-0 (облікова);
7) довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
8) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
9) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті щодо перспективного плану розвитку закладу;
10) згоду на обробку персональних даних;
11) рішення чи протокол (цей документ подається лише у випадку, коли кандидатуру претендента висуває профспілка або загальні збори трудового колективу закладу);
12) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку закладу, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності закладу протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та реалізації покладених на заклад соціальних функцій, результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності закладу;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу.

Зазначені документи претендент особисто подає разом із заявою про участь у конкурсному відборі у паперовому вигляді управлінню майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, 435а, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472) 33-54-19, (0472)37-23-69,
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів із моменту оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 18 квітня 2018 року до 9 травня 2018 року включно.
Конкурсний відбір на посаду директора Малостаросільського психоневрологічного інтернату відбудеться 18 травня 2018 року о 12 год. у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434.
Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
та фінансово-економічного стану Малостаросільського психоневрологічного інтернату

Засновником Інтернату є Черкаська обласна рада (далі - Засновник), яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та здійснює управління об'єктом комунальної власності.
Засновником делеговано окремі повноваження Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), який є органом галузевого управління.
Інтернат має самостійний баланс, відокремлене майно, круглу печатку, рахунки в установах банків та органах Державної казначейської служби України, штампи, бланки та інші реквізити юридичної особи, веде самостійний бухгалтерський облік.
Основними завданнями Інтернату є:
1) забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належних умов для проживання/перебування, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) та надання медичної допомоги підопічним;
2) надання соціальних послуг підопічним (стаціонарний догляд, соціальна реабілітація, представництво інтересів).
Інтернат може надавати послуги з підтриманого проживання, паліативного/хоспісного та денного догляду, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, консультування.
Інтернат може надавати безоплатні та платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей) відповідно до законодавства;
3) проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:
1) приміщенням (житловими кімнатами) для проживання/перебування та усіма комунально-побутовими послугами;
2) предметами, матеріалами та інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
3) раціональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров’я у межах натуральних норм харчування (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі здійснюється за дві години до сну);
4) лікарськими засобами, технічними та іншими засобами і виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.
Підопічним гарантується:
1) надання медичної допомоги, у тому числі екстреної, за наявності медичних показань, консультації, стаціонарне лікування на базі закладів охорони здоров’я відповідно до законодавства;
2) створення умов для участі в культурно-масових заходах та комплексі реабілітаційних заходів;
3) забезпечення денної зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) з урахуванням стану здоров’я та бажання підопічних;
4) захист прав та підтримка, інформування щодо прав підопічних, представництва їх інтересів.
Адміністрація Інтернату забезпечує реалізацію прав підопічних відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу" та інших актів законодавства.
Адміністрація Інтернату зобов’язана не менше ніж один раз на рік організовувати огляд підопічних лікарсько-консультативною комісією за участю лікаря-психіатра з метою вирішення питань щодо доцільності їх подальшого перебування в Інтернаті та необхідності встановлення чи припинення опіки або піклування над ними.
У разі потреби адміністрація Інтернату сприяє в оформленні документів та організовує огляд підопічного медико-соціальною експертною комісією для встановлення групи інвалідності або продовження її строку, а також у реєстрації органом опіки та піклування помічника підопічного за вибором дієздатного підопічного відповідно до законодавства.
До призначення опікунів та піклувальників недієздатним підопічним та підопічним, цивільна дієздатність яких обмежена, опіку та піклування над ними здійснює Інтернат, зокрема шляхом вжиття заходів до поновлення або обмеження цивільної дієздатності підопічних.
До інтернату приймаються громадяни похилого віку та особи з інвалідністю віком старше 18 років із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, надання медичної допомоги, комплексу реабілітаційних послуг і яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра не протипоказане перебування в Інтернаті, незалежно від наявності осіб, зобов’язаних за законом їх утримувати, або опікунів та піклувальників.
До Інтернату насамперед приймаються особи, які:
1) мають особливі заслуги перед Батьківщиною, є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань";
2) постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи;
3) постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, 2 або 3 відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
4) є ветеранами праці, самотніми громадянами похилого віку, членами сімей загиблих військовослужбовців;
5) потребують опіки та піклування, у тому числі під час вирішення питань про їх недієздатність чи обмеження цивільної дієздатності.
Медичними показаннями для направлення особи до Інтернату є хронічні психічні розлади (в період ремісії).
Медичними протипоказаннями для направлення особи до Інтернату є:
1) гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення;
2) туберкульоз в активній стадії та гострі інфекційні захворювання;
3) заразні та невиліковні захворювання шкіри та волосся.
Влаштування до Інтернату здійснюється згідно з путівкою на влаштування до Інтернату, виданою особі, її опікуну або піклувальнику чи органу опіки та піклування (у разі коли недієздатній особі або особі, цивільна дієздатність якої обмежена, не призначений опікун чи піклувальник) Департаментом соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації.
Під час влаштування до Інтернату підопічні проходять санітарно - гігієнічну обробку із зміною одягу та взуття і розміщуються у приймально- карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження, після чого переводяться на постійне чи тимчасове проживання до відповідних кімнат. Підопічні, в яких виявлено ознаки інфекційних захворювань, підлягають направленню до закладів охорони здоров’я.
Для надання соціальних послуг у разі цілодобового проживання/перебування в Інтернаті можуть утворюватися відділення (кімнати):
1)інтенсивного догляду;
2)соціально-медичної корекції;
3) соціальної реабілітації
4) підтриманого проживання;
5) паліативного/хоспісного догляду
Майно Інтернату складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі, власником яких є Засновник.
В Інтернаті для організації трудової реабілітації та забезпечення підопічних предметами, матеріалами та інвентарем, основними продуктами харчування власного виробництва можуть утворюватися підсобні господарства, промислові та переробні міні-виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням та обладнанням, технікою, транспортом і знаряддями сільськогосподарського виробництва, що провадять діяльність відповідно до законодавства, положення про які затверджуються директором і надаються Засновнику та Департаменту.
Продукція, вироблена у підсобних господарствах та лікувально- виробничих (трудових) майстернях, використовується для задоволення потреб і поліпшення умов проживання підопічних та розвитку діяльності Інтернату.
Майно Інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління, відповідно до договору.
В оперативному управлінні інтернату є комплекс житлових та нежитлових будівель, розташований на земельній ділянці площею 2,5688 га, що складається з адмінбудівлі з підвалом, 2-х лікувальних корпусів, приміщень денного перебування підопічних, труд майстерні, клубу, котельні, пральні, вбіральні, бані, дезкамери, сушили, авто мийки, гаража, 4-х складів, складу, електроцех, кузні, свинокомплексу, будинка тваринника, сушарки, бойні, свиноферми, корівника, 2-х погребів, водонапірної башти, водозабірної свердловини, колодязя, каналізаційних споруд. Крім, того Інтернату надано в постійне користування 28,57 га землі для ведення підсобного сільського господарства.
Крім того, на балансі Інтернату обліковується автобус КАВЗ, два автомобіля ГАЗ-53, автомобіль Дейво Ланос, Газель, УАЗ 3962, та сільськогосподарська техніка і знаряддя: навантажувач ЮМЗ-6, 4 прицепи, трактор МТЗ-82, трактор Т-70С.
Інтернат є неприбутковою організацією та утримується за рахунок коштів обласного бюджету. Головним розпорядником коштів є Департамент.
Джерелами фінансування Інтернату є видатки з обласного бюджету, добровільні пожертвування, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.
Фінансово-господарська діяльність Інтернату провадиться відповідно до кошторису та штатного розпису, які затверджуються Департаментом.
Економічні та виробничі відносини Інтернату з підприємствами та організаціями незалежно від форми власності здійснюються на підставі договорів.
Стимулювання праці працівників Інтернату здійснюється в межах фонду заробітної плати Інтернату згідно з положенням про преміювання, розробленим адміністрацією Інтернату за погодженням із профспілковим комітетом та затвердженим Департаментом.
Інтернат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати та використовувати гуманітарну і благодійну допомогу.

Інформаційна довідка щодо діяльності
Малостаросільського психоневрологічного інтернату

 2015 рік2016 рік2017 рікІ квартал 2018 року
Кількість підопічних135132128124
% виконання ліжко днів104%101%99%95%
Штатна чисельність працівників100,5100,5100,5100,5
Кількість працівників96919188