Конкурси на заміщення вакантних посадОголошення конкурсу на посаду головного лікаря комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" (із змінами), розпорядження голови Черкаської обласної ради від 16.05.2018 № 141-р "Про оголошення конкурсу на посаду головного лікаря комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради" (із змінами) оголошує конкурс на посаду головного лікаря комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради".
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: комунальний заклад "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради";
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 242.
Комунальний заклад "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради" є самостійним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я, який забезпечує взяття, тестування, переробку, зберігання і реалізацію донорської крові та її компонентів.

Враховуючи положення статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", комунальний заклад "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради" планується реорганізувати в комунальне некомерційне підприємство.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина";
2) проходження інтернатури за однiєю зi спецiальностей медичного профілю, спеціалізація "Органiзацiя i управлiння охороною здоров’я";
3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування переатестаційні цикли тощо);
4) наявність сертифіката лiкаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї з цiєї спецiальностi;
5) стаж роботи за напрямом "Медицина" та "Органiзацiя i управлiння охороною здоров’я" - не менше 5 років;
6) володіння державною мовою;

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента роботі, що підлягає виконанню);
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту за напрямом підготовки "Медицина";
5) копію документа про проходження інтернатури за однiєю із спецiальностей медичного профiлю з наступною спеціалізацією "Органiзацiя i управлiння охороною здоров’я";
6) копію сертифікату лiкаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї з цiєї спецiальностi;
7) копію документа про підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли тощо);
8) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
9) медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/о);
10) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. № 140-0 (облікова);
11) довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
12) згоду на обробку персональних даних;
13) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
14) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку закладу, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності закладу протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення соціальної складової діяльності закладу, його техніко-економічних та фінансових показників, підвищення конкурентоспроможності, визначення та реалізації маркетингових стратегій розвитку закладу на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності закладу;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу.

Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)33-54-19, (0472)37-23-69, електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 30 травня 2018 до 19 червня 2018 включно.
Конкурсний відбір на посаду головного лікаря комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради" буде проводитись 25 червня 2018 о 10 год. Черкаською обласною радою у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434.
Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.


Загальний опис діяльності
комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради"


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (далі – Заклад) є самостійним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, який забезпечує взяття, тестування, переробку, зберігання і реалізацію донорської крові та її компонентів.
Засновником Закладу є Черкаська обласна рада (далі - Засновник), яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та здійснює управління об'єктом комунальної власності.
Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, власником якого є Черкаська обласна рада, і передано Закладу в оперативне управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє і користується закріпленим за ним майном, згідно з укладеним договором, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству.
Установчим документом Закладу є СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ", затверджений розпорядженням голови обласної ради від 31.03.2016 № 100-р.
Головними завданнями Закладу є:
1) планування і задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів в компонентах крові і препаратах у відповідності з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;
2) планування і облік донорських кадрів, контроль за правильністю медичного освідчення донорів всіма лікувально-профілактичними закладами області (станції, відділення переливання крові, лікарні, які проводять заготівлю крові);
3) проведення донорського плазмаферезу, цітаферезу, консервування компонентів крові, виготовлення препаратів, консервування клітин крові, карантинізації плазми;
4) планування і проведення спеціальних заходів з Медичною службою цивільної оборони в області;
5) надання організаційно-методичної і консультативної допомоги закладам охорони здоров'я у питаннях заготівлі і переливання компонентів крові, пропаганда впровадження нових трансфузійних середовищ;
6) проведення спільно з Товариством Червоного Хреста організаційної роботи з агітації і пропаганди донорства серед населення з використанням телебачення, радіо, кіно, преси, а також колективних лекцій і індивідуальних бесід.
Управління Закладом здійснює Черкаська обласна рада, а безпосереднє керівництво діяльністю Закладом здійснює головний лікар.
При призначенні головного лікаря з ним укладається контракт, в якому визначаються права та обов'язки, термін, на який він укладається, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці.

Умови оплати праці головного лікаря:
1) посадовий оклад в розмірі 4546,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот сорок шість грн. 0 коп.) і фактично відпрацьованого часу. Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці.
2) підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії (пп."а" п. 2.4.1 гл. 2.4. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489);
3) надбавки за вислугу років (п.2, 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я");
4) інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством України.
Крім того, головному лікарю може виплачуватися допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (абз. 3 п.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери").